Algemene informatie

Op 7 augustus 2019 is een positief vergoedingsbesluit genomen. Dat betekent dat Fampyra® vanaf 1 september 2019 vergoed zal worden, mits patiënten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden op de website van het zorginstituut: Lees meer

Voor Fampyra patiënten die in aanmerking kwamen voor de TerugBetaalRegeling geldt dat zij via hun neuroloog binnen een jaar een proefbehandeling moeten doen. Onafhankelijk van de uitslag wordt Fampyra tot de uitslag van de proefbehandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar. 

Dosering 10mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof FAMPRIDINE

Vergoeding

Voorwaarden

Nu er een positief vergoedingsbesluit is genomen, zal de TerugBetaalRegeling per 1 september 2019 beëindigd worden. Het gedeelte van de lijstprijs dat tussen januari en augustus 2019 voor eigen rekening van patiënten kwam, zal met terugwerkende kracht ook worden terugbetaald.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Fampyra® 10mg online declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Fampyra® wordt vanaf 1 september 2019 vergoed. De TerugBetaalRegeling zal dus per 31 augustus 2019 beëindigd worden. Declaraties over de periode januari tot en met augustus 2019 kunnen nog tot en met 31 oktober 2019 worden ingediend. 

Gedurende de looptijd van de TerugBetaalRegeling hebben patiënten een gedeelte van de lijstprijs zelf betaald. Dit bedrag zal nu met terugwerkende kracht ook worden terugbetaald. Let op: het gaat hier om de lijstprijs, de kosten voor BTW en servicekosten van de apotheek worden niet vergoed.  

Dit bedrag kan pas worden uitbetaald als de laatste declaraties binnen zijn. Declaraties kunnen nog tot en met 31 oktober 2019 worden ingediend. In de week daarna (4 tot en met 8 november 2019) zal vervolgens het resterende bedrag worden uitbetaald.

Let op: u hoeft hier zelf niks voor te doen. TBR kijkt in het systeem hoeveel verpakkingen u de afgelopen tijd heeft gedeclareerd. Op basis daarvan wordt het terug te betalen bedrag berekend. Dit wordt vervolgens op uw rekening gestort.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.