Algemene informatie

Op 7 augustus 2019 is een positief vergoedingsbesluit genomen. Dat betekent dat Fampyra® vanaf 1 september 2019 vergoed zal worden, mits patiënten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden op de website van het zorginstituut: Lees meer

Voor Fampyra patiënten die in aanmerking kwamen voor de TerugBetaalRegeling geldt dat zij via hun neuroloog binnen een jaar een proefbehandeling moeten doen. Onafhankelijk van de uitslag wordt Fampyra tot de uitslag van de proefbehandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar. 

Dosering 10mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof FAMPRIDINE

Vergoeding

Voorwaarden

Nu er een positief vergoedingsbesluit is genomen, is de TerugBetaalRegeling per 1 september 2019 beëindigd. Het gedeelte van de lijstprijs dat tussen januari en augustus 2019 voor eigen rekening van patiënten kwam, is inmiddels met terugwerkende kracht terugbetaald.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Fampyra® wordt vanaf 1 september 2019 vergoed. De TerugBetaalRegeling is per 31 augustus 2019 beëindigd worden. Declaraties over de periode januari tot en met augustus 2019 konden nog tot en met 31 oktober 2019 worden ingediend.

Gedurende de looptijd van de TerugBetaalRegeling hebben patiënten een gedeelte van de lijstprijs zelf betaald. Het gedeelte van de lijstprijs dat tussen januari en augustus 2019 voor eigen rekening van patiënten kwam, is inmiddels met terugwerkende kracht terugbetaald.

Let op: het ging hier om de lijstprijs, de kosten voor BTW en servicekosten van de apotheek zijn niet terugbetaald.  

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.