Algemene informatie

U heeft Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor Chronische Nierschade ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen via de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel (nog) niet . De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Klik hier voor het complete vergoedingsoverzicht van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg. 

Klik hier voor de digitale vergoedingswijzer van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg. 

Dosering Forxiga® 10mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof DAPAGLIFLOZINE

Vergoeding

Voorwaarden

De volledige kosten van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg worden via TBR Nederland vergoed. 

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

U kunt alleen nota's met een uitgiftedatum vanaf 5 augustus 2021 declareren. Voor dit medicijn is de einddatum van de TerugBetaalRegeling nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        

Online Account aanmaken (Patiënt) Online Account aanmaken (Apotheek)

 


Per post declareren

Patiënten kunnen de declaraties online of per post indienen. Declaraties per post worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

NL-7603 EXP 09/07/23 
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.