Algemene informatie

TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met een LVEF ≥ 40% (HFmrEF & HFpEF) is opgeheven. 

Vanaf 1 juli 2023 is het gebruik van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen, ongeacht de ejectiefractie, regulier vergoed via de zorgverzekering. Door deze vergoeding is de TerugBetaalRegeling (TBR) van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met een LVEF ≥ 40% (HFmrEF & HFpEF) opgeheven. De producent van dit medicijn vergoedde via TBR Nederland de kosten van de eigen bijdrage voor patiënten met HFmrEF & HFpEF van 13 februari 2023 tot en met 30 juni 2023. 

Klik hier voor het complete vergoedingsoverzicht van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg.

Klik hier voor de digitale vergoedingswijzer van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg. 

Dosering Forxiga® 10mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof DAPAGLIFLOZINE

Vergoeding

Voorwaarden

Declaraties met een uitgiftedatum tussen bovengenoemde data kunnen nog worden ingediend tot en met 31 oktober 2023. 

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Declaraties met een uitgiftedatum tussen bovengenoemde data kunnen nog worden ingediend tot en met 31 oktober 2023. 

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        

Online Account aanmaken (Patiënt) Online Account aanmaken (Apotheek)

 


Per post declareren

Patiënten kunnen de declaraties online of per post indienen. Declaraties per post worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

NL-10666 prod. 02/2023
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.