Algemene informatie

TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met een LVEF ≥ 40% (HFmrEF & HFpEF).

TBR Nederland is per 13 februari 2023 een TerugBetaalRegeling voor het geneesmiddel Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg gestart voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met een LVEF ≥40% (HFmrEF & HFpEF), zonder diabetes type 2 en/of chronische nierschade. De einddatum van de TerugBetaalRegeling voor deze groep patiënten is nog niet vastgesteld.

De TerugBetaalRegeling geldt voor alle volwassenen (18 jaar en ouder) met HF met een LVEF ≥40% (HFmrEF & HFpEF), met uitzondering van patiënten die tevens:

- Chronische nierschade hebben en/of

- Diabetes mellitus type 2 hebben die:

o Metformine en/of SU gebruiken of

o Eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten hebben

NB: voor de uitgezonderde groep is reeds GVS vergoeding mogelijk. Zie de huidige GVS vergoedingen in het vergoedingsoverzicht of vergoedingswijzer.

Klik hier voor het complete vergoedingsoverzicht van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg.

Klik hier voor de digitale vergoedingswijzer van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg. 

Dosering Forxiga® 10mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof DAPAGLIFLOZINE

Vergoeding

Voorwaarden

De volledige kosten van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg worden via TBR Nederland vergoed.

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

U kunt alleen nota's met een uitgiftedatum vanaf 13 februari 2023 declareren. Voor dit medicijn is de einddatum van de TerugBetaalRegeling nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        

Online Account aanmaken (Patiënt) Online Account aanmaken (Apotheek)

 


Per post declareren

Patiënten kunnen de declaraties online of per post indienen. Declaraties per post worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

NL-10666 prod. 02/2023
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.