Algemene informatie

U heeft Invega® 3mg verkregen via de apotheek. Voor dit geneesmiddel vervalt de Eigen Bijdrage vanaf 1 december 2019. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel vanaf 1 december 2019 volledig. De TerguBetaalRegeling komt daarmee te vervallen.

Uitgiften van voor 1 december 2019 kunnen nog tot 1 juli 2020 worden ingediend bij TBR Nederland.

Dosering 3mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof PALIPERIDON

Vergoeding

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Invega® 3mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, met een uitgiftedatum van voor 1 december 2019 wordt volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag de patiënt declareren bij TBR Nederland tot 1 juli 2020.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Invega® 3mg online of per post declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Uitgiften van voor 1 december 2019 kunnen nog tot 1 juli 2020 worden ingediend bij TBR Nederland.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Antwoordnummer 1133
1180 VD Amstelveen 

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.