Algemene informatie

Tussen 1 maart 2019 en 1 december 2021 moesten patiënten een Eigen Bijdrage betalen voor Tecfidera. Deze Eigen Bijdrage bedroeg maximaal €250,- per jaar per patiënt.

De producent van dit geneesmiddel wilde niet dat er voor u extra kosten verbonden waren aan behandeling met Tecfidera. Daarom betaalde de fabrikant uw Eigen Bijdrage terug. Dit gebeurde via een TerugBetaalRegeling die werd uitgevoerd door TBR Nederland.

Vanaf 1 december 2021 is de Eigen Bijdrage voor Tecfidera komen te vervallen. Zorgverzekeraars vergoeden het medicijn dus weer volledig, zonder dat sprake is van een Eigen Bijdrage. Wel geldt uiteraard nog uw eigen risico (momenteel vastgesteld op 385 per jaar).

Daarom kwam ook de TerugBetaalRegeling te vervallen. Declaraties kunnen nog tot 1 september 2022 worden ingeleverd. Zo weten we zeker dat iedereen ruim de gelegenheid krijgt om Eigen Bijdrages over 2021 te declareren.

Dosering 240mg
Vorm Capsules
Werkzame stof DIMETHYLFUMARAAT

Vergoeding

Voorwaarden

Eigen bijdrages die aantoonbaar voor Tecfidera® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 april 2019 volledig terugbetaald. De patiënt kan deze declareren bij TBR Nederland. Het gaat hier om declaraties die vanaf 1 maart 2019 in de apotheek zijn verkregen. Let op: declaraties moeten binnen 3 maanden na ontvangst van de nota van de zorgverzekeraar, bij TBR Nederland worden ingediend. U kunt pas bij TBR Nederland declareren nadat u de nota van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Voor het digitaal indienen van uw declaratie bij TBR Nederland, heeft u het maandelijkse declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar nodig. Dit declaratieoverzicht kunt u vinden als u inlogt op de website van uw zorgverzekeraar met behulp van uw DigiD. Op het overzicht moet tenminste de volgende informatie te vinden zijn:

•   Uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
•   Naam zorgverzekeraar
•   Relatienummer zorgverzekeraar
•   Afgiftedatum
•   Naam medicijn
•   Sterkte (aantal mg)
•   Bedrag Eigen Bijdrage

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Tecfidera® 240mg online declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Deze TerugBetaalRegeling heeft op dit moment geen einddatum. De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Tecfidera door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, worden vanaf 1 april 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland. Het gaat hier om declaraties die vanaf 1 maart 2019 door de apotheek bij u zijn afgeleverd.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.