Algemene informatie

De apotheker heeft Tecfidera® 240mg aan de patiënt uitgegeven. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van dit recept niet volledig. De producent van dit geneesmiddel heeft daarom TBR Nederland opgedragen de aan de patiënt in rekening gebrachte bijdrage te vergoeden.

Tecfidera® wordt vergoed door uw zorgverzekeraar voor de behandeling van MS. Dat blijft zo. Wel geldt er vanaf 1 maart 2019 een eigen bijdrage van maximaal €250,- per jaar per patiënt. Dit heeft te maken met een recente wetswijziging. De producent van Tecfidera® zal patiënten die eigen bijdrage terugbetalen. De fabrikant doet dit via TBR Nederland. Dit heeft als gevolg dat er voor patiënten, zoals ze gewend zijn, geen extra kosten verbonden zijn aan het gebruik van Tecfidera®.

Dosering 240mg
Vorm Capsules
Werkzame stof DIMETHYLFUMARAAT

Vergoeding

Voorwaarden

Eigen bijdrages die aantoonbaar voor Tecfidera® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 april 2019 volledig terugbetaald. De patiënt kan deze declareren bij TBR Nederland. Het gaat hier om declaraties die vanaf 1 maart 2019 in de apotheek zijn verkregen. Let op: declaraties moeten binnen 3 maanden na ontvangst van de nota van de zorgverzekeraar, bij TBR Nederland worden ingediend. U kunt pas bij TBR Nederland declareren nadat u de nota van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Voor het digitaal indienen van uw declaratie bij TBR Nederland, heeft u het maandelijkse declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar nodig. Dit declaratieoverzicht kunt u vinden als u inlogt op de website van uw zorgverzekeraar met behulp van uw DigiD. Op het overzicht moet tenminste de volgende informatie te vinden zijn:

•   Uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
•   Naam zorgverzekeraar
•   Relatienummer zorgverzekeraar
•   Afgiftedatum
•   Naam medicijn
•   Sterkte (aantal mg)
•   Bedrag Eigen Bijdrage

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Tecfidera® 240mg online declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Deze TerugBetaalRegeling heeft op dit moment geen einddatum. De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Tecfidera door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, worden vanaf 1 april 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland. Het gaat hier om declaraties die vanaf 1 maart 2019 door de apotheek bij u zijn afgeleverd.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.