Algemene informatie

Vanaf 1 mei 2023 is Veltassa® 8.4 gram volledig vergoed via de zorgverzekeraar. Daarom wordt de TerugBetaalRegeling voor Veltassa® 8.4 gram vanaf 1 mei stopgezet.

Dosering 8.4g
Vorm Poeder voor orale suspensie
Werkzame stof PATIROMEER

Vergoeding

Voorwaarden

Nu de TerugBetaalRegeling voor Veltassa® 8.4 gram definitief beëindigd wordt, betekent dit dat uitgiften van voor 1 mei 2023 nog tot 1 september 2023 kunnen worden ingediend. Daarna zullen er geen declaraties meer in behandeling kunnen worden genomen.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Veltassa® 8.4g online of per post declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Declaraties met een uitgifte van voor 1 mei 2023 kunnen tot 1 september 2023 bij TBR Nederland worden ingediend.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 


TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

NL-PAT-2300007 maart 2023

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.