Algemene informatie

U heeft Xarelto® 2,5mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel nog niet. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van deze medicatie te vergoeden.

Dosering 2.5mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof RIVAROXABAN

Vergoeding

Voorwaarden

  • Voor coronaire hartziekte en perifeer vaatlijden.
  • Nota’s met een uitgiftedatum vanaf 1 januari 2019 kunnen door de patiënt of de apotheker worden ingediend.

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Xarelto® 2.5mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

De vergoedingsregeling zal met terugwerkende kracht geldig zijn vanaf 1 januari st 2019. 

De sluitingsdatum van deze TerugBetaalRegeling is nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.