Algemene informatie

Xarelto®  2,5mg wordt vanaf 1 januari 2020 volledig vergoed. Daarom is de TerugBetaalRegeling beëindigd. Declaraties met een uitgiftedatum van voor 1 januari 2020 kunnen nog tot 1 april 2020 worden ingediend.  

Dosering 2.5mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof RIVAROXABAN

Vergoeding

Voorwaarden

  • Voor coronaire hartziekte en perifeer vaatlijden.
  • Declaraties met een uitgiftedatum van voor 1 januari 2020 kunnen nog tot 1 april 2020 worden ingediend. 

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Xarelto® 2.5mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Uitgiften van voor 1 januari 2020 kunnen nog tot 1 april 2020 worden ingediend bij TBR Nederland.

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.