Service en innovatie

TBR Nederland houdt zich sinds 1999 bezig met verschillende soorten terugbetaalregelingen voor medicijnen waar een eigen bijdrage op zit of waarvoor nog geen vergoeding is vastgesteld.

Hiervoor is het TerugBetaalRegeling Platform ontwikkeld. Een softwareoplossing voor de verwerking, beoordeling en uitbetaling van vergoedingen aan patiënten, die moeten bijbetalen voor geneesmiddelen en andere zorg. Traditionele ‘paper-based’ oplossingen en bestaande digitale- en betaalsystemen zijn geïntegreerd in een naadloos, digitaal transactie-platform.

Betrouwbaar en onafhankelijk

TBR Nederland is een vooraanstaande partij binnen de Nederlandse zorg. Op basis van kennis en ervaring met de life science industrie en de zorgverleners handelt TBR Nederland volledig in lijn met de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), de gedragsCode Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is het fundament voor het consulteren en opzetten van een full-service TerugBetaalRegeling (TBR).

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.