Bij Phareso B.V., geregistreerd aan de Professor Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nederland en haar Stichtingen, samen handelend onder Terugbetaalregeling.nl, (“TBR”, "wij", "ons"), respecteren wij uw privacy en zijn wij vastberaden om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de privacy- en gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op onze bedrijfsvoering, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EG) 2016/679 ("AVG"). Met verwerken wordt bedoeld: het verzamelen, gebruiken, opslaan, verwijderen en anderszins toegang hebben tot persoonsgegevens. Deze definitie komt overeen met de definitie zoals bepaald in de AVG.

In deze privacy policy wordt uitgelegd welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens wanneer u het contactformulier invult via onze website, www.terugbetaalregeling.nl ("Website"). Door contact met ons op te nemen via het contactformulier, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals uiteengezet in deze privacy policy.

1. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt TBR?

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u het contactformulier via onze Website invult. Deze persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met deze privacy policy, of waar we wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn om uw gegevens aan anderen bekend te maken, of uw toestemming hebben om dit te doen.

2. Hoe gebruikt TBR uw persoonsgegevens?

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier van de website, verzamelen en bewaren wij de door u ingevulde persoonsgegevens op het contactformulier, en gebruiken wij deze om contact met u op te nemen met betrekking tot uw vraag.

3. Hoe beveiligt TBR uw persoonsgegevens?

Wij en onze dienstverleners investeren in aanzienlijke middelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Wij gebruiken bijvoorbeeld encryptie, firewalls, inbraakdetectiesoftware en handmatige beveiligingsprocedures om de nauwkeurigheid en beveiliging van de gegevens die wij bewaren te  beschermen. Geen enkele internetsite kan echter 100% veilig zijn en daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde of onbedoelde toegang die buiten onze macht ligt.

Zoals hierboven vermeld, delen wij alleen informatie met degenen die het nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden en wij beperken ook de informatie die wordt gedeeld tot het hoognodige. Wij hebben passende maatregelen genomen om mogelijke beveiligingsinbreuken aan te pakken.

4. Hoe lang bewaart TBR uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, inclusief van toepassing zijnde wettelijke vereisten. Wanneer het verwerken van uw persoonsgegevens niet langer nodig is, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een veilige manier worden verwijderd en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u op de hoogte stellen wanneer dergelijke persoonsgegevens zijn verwijderd.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om kopieën op te vragen van uw persoonsgegevens die onder onze bewaring en beheer vallen, samen met details over hoe wij die gegevens gebruiken. Als u denkt dat uw persoonsgegevens die wij verwerken onjuist zijn, kunt u vragen om correctie. Verder heeft u het recht, in bepaalde omstandigheden, om van ons te verlangen dat we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Met betrekking tot al deze rechten, inclusief het recht op gegevensoverdraagbaarheid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of schriftelijk per post op onderstaande adres. Houd er rekening mee dat wij, waar toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, om een ​​identiteitsbewijs kunnen vragen. Wij zullen binnen de toepasselijke termijnen op uw verzoek reageren.

In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld indien vereist of toegestaan ​​door de wet) is het mogelijk dat wij u geen toegang kunnen geven tot sommige van uw persoonsgegevens, en waar van toepassing zullen wij u op de hoogte stellen van de redenen hiervoor.

Als u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen en zullen wij uw klacht onderzoeken. Als alternatief heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

6. Contact

Als u vragen heeft over deze privacy policy, privacy kwesties, of als u uw rechten wilt uitoefenen, of meer informatie wilt verkrijgen over de waarborgen die wij hebben getroffen zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, neem dan contact met ons op via:

TBR Nederland

Professor J.H. Bavincklaan 7

1183 TE Amstelveen

Nederland

info@tbrnederland.nl

Deze verklaring is bijgewerkt op: 9 juni 2023.

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.