Wij kunnen u adviseren in het opzetten van een TerugBetalingsRegeling. Wij hebben kennis en ervaring in de Healthcare industrie en zijn op de hoogte van de wet-en regelgeving. Wij handelen volledig conform de Code Geneesmiddelenreclame, de nieuwe Geneesmiddelenwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft.

TBR Nederland is sinds 1999 hierin gespecialiseerd, en heeft in samenwerking met notarissen (Stichting Foundation Phareso TBR) en de ING Bank een transparante, betrouwbare en controleerbare structuur ontwikkeld.

In samenwerking met de opdrachtgever beoordelen wij of, en onder welke voorwaarden, een geneesmiddel met eigen bijdrage in aanmerking komt voor een TerugBetaalRegeling. Tevens wordt gekeken op welke manier het proces zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk voor de patiënt kan worden opgezet. 

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.