Veelgestelde vragen per onderwerp:

Betalingen

Binnen hoeveel dagen wordt de vergoeding overgemaakt?

Indien de declaratie online en juist is ingediend, wordt de vergoeding in de regel binnen vijf werkdagen overgemaakt. U kunt de status van uw declaratie volgen bij ‘mijn declaraties’. Wanneer u per post een declaratie indient, ontvangt u het geld binnen maximaal vijftien werkdagen op uw rekening. 

Vergoedingen

Wat is het verschil tussen de Eigen Bijdrage en het Eigen Risico?

Eigen bijdrage en eigen risico zijn verschillende dingen. Het verplichte Eigen Risico is een vast bedrag en betaalt u jaarlijks wanneer u zorg nodig heeft. In 2019 is de hoogte van het verplichte Eigen Risico vastgesteld op € 385,-. Het Eigen Risico geldt voor de meeste zorg in het basispakket.

De Eigen Bijdrage is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet betalen, ook als u uw eigen risico al betaald heeft. De Eigen Bijdrage kan voor verschillende soorten zorg zijn en kan in hoogte verschillen. U betaalt de Eigen Bijdrage telkens opnieuw, dus niet eenmalig.

Waarom krijg ik een ander bedrag overgemaakt dan ik heb ingevuld?

U vult zelf het bedrag van de eigen bijdrage in wanneer u declareert. Dit wordt na het indienen gecontroleerd door een medewerker van TBR Nederland. Het is mogelijk dat het bedrag dat u heeft ingevuld, wordt aangepast door TBR Nederland. Zo kan het bijvoorbeeld worden aangepast, omdat u het bedrag van het eigen risico heeft ingevuld i.p.v. de eigen bijdrage. Een medewerker van TBR Nederland zal het ingevulde bedrag dan voor u corrigeren.  Bij het overzicht van uw declaraties ziet u bij de goedgekeurde declaraties het definitieve bedrag dat u krijgt overgemaakt. Zolang de declaratie nog in behandeling is, kan het bedrag nog aangepast worden.

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.