Declareren

Hoe dien ik een online declaratie in?

U logt in op uw account en klikt op ‘declareren’. Als eerste uploadt u een foto of scan van uw declaratieoverzicht of nota/kwitantie. Daarna vult u in de velden de gevraagde gegevens in. Als u alle velden heeft ingevuld klikt u op ‘nu controleren en indienen’. Daarna krijgt u een overzicht van de scan en de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer nog één keer goed de gegevens. Klopt er iets niet? Klik dan op ‘wijzig mijn gegevens’. Kloppen alle gegevens? Vink dan aan dat u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld en klik daarna op ‘nu indienen’. U kunt uw ingediende declaraties inzien onder ‘mijn declaraties’. zie ook Online declareren

Hoe upload ik een foto of een scan?

U klikt op het icoon met de camera. Nu opent het scherm waar uw foto’s of scans zijn opgeslagen. Ziet u geen bestand? Klik dan rechtsonder in het scherm op ‘all files’ in plaats van ‘image files’. Klik op het bestand dat u wilt uploaden.

Waar kan ik de status van mijn declaratie zien?

U kunt de status van uw declaratie zien bij ‘mijn declaraties’. Door op de declaratie te klikken ziet u een overzicht van de foto en de gegevens. Staat u declaratie op de status ‘In behandeling bij TBR-medewerker’? Dan is de declaratie ingediend en wacht hij op goedkeuring door een medewerker. Wanneer de declaratie is betaald, zal de status veranderen in ‘Betaald’. Het is ook mogelijk dat uw declaratie afgekeurd wordt, bijvoorbeeld als u per ongeluk een dubbele nota indient.

Tot hoever terug mag ik declaraties insturen?

Voor algemene informatie over en geldigheid van de terugbetaalregeling die voor u van toepassing is kijkt u op de Medicijnen pagina. Voor specifieke vragen over de geldigheid van uw nota’s kunt u contact opnemen met TBR Nederland. Let op: nota’s van vóór 2019 kunt u alleen per post insturen!

Declareren met overzicht zorgverzekering

Aan welke eisen moet de specificatie van mijn zorgverzekering voldoen?

De foto van uw specificatie moet scherp zijn en de tekst moet goed leesbaar zijn. Daarnaast mag u specificatie geen fotokopie zijn. Op het overzicht moet tenminste de volgende informatie te vinden zijn:

•   Uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
•   Naam zorgverzekeraar
•   Relatienummer zorgverzekeraar
•   Afgiftedatum
•   Naam medicijn
•   Sterkte (aantal mg)
•   Bedrag Eigen Bijdrage

Wat moet ik invullen bij ‘behandeldatum’?

De behandeldatum is de datum dat u het medicijn heeft gekregen. Ook wel uitgiftedatum genoemd. De behandeldatum staat op de specificatie van de zorgverzekering vermeld.  Deze vult u in wanneer hierom gevraagd wordt.

Ik heb geen toegang tot de persoonlijke omgeving van mijn zorgverzekering om de specificatie te downloaden. Is het verplicht om deze mee te sturen?

Ja, wij kunnen uw declaratie niet verwerken zonder specificatie van de zorgverzekering. Hiervoor moet u met uw DigiD inloggen op de website van uw zorgverzekering.

Heeft u geen DigiD? Deze kunt u aanvragen op de website: https://digid.nl/aanvragen.

Heeft u een DigiD, maar lukt het niet om de specificatie te downloaden op de website van uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de klantenservice van uw zorgverzekering zodat zij u kunnen uitleggen wat u moet doen.

Hier vindt u een overzicht per zorgverzekeraar waar u dit formulier kunt vinden.

Waar vind ik het gespecificeerde overzicht van de zorgverzekeraar?

Klik hier om te kijken waar op de website van uw zorgverzekeraar u het gespecificeerde overzicht van uw declaratie kunt vinden.

Ik gebruik dit medicijn al langer en hoefde vroeger geen specificatie van de zorgverzekering in te sturen. Wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2019 is er een wetswijziging van kracht. U betaalt sinds dit jaar nooit meer dan 250 euro eigen bijdrage voor medicijnen. Deze regeling geldt voor medicijnen die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn opgenomen (GVS). Voor een beperkt aantal medicijnen heeft de fabrikant een TerugBetaalRegeling lopen via TBR Nederland. U mag deze eigen bijdrage bij ons declareren met een maximum van 250 euro per patiënt per jaar.

Voorheen kreeg u een rekening mee van uw apotheek die u declareerde bij TBR Nederland. Of uw apotheek declareerde voor u bij TBR Nederland, waardoor het proces buiten u om verliep. Dit is niet meer mogelijk voor GVS-medicijnen. U kunt eigen bedragen vanaf 1 januari 2019 alleen nog zelf indienen met een specificatie van de zorgverzekering.

Declareren met nota/kwitantie apotheek

Wat moet ik invullen bij ‘behandeldatum’?

Bij de behandeldatum vult u in wanneer u de medicijnen heeft afgehaald. Deze datum staat ook op de nota. Let op: soms staan er twee verschillende data op de nota. U kiest de datum waarop u het medicijn heeft afgehaald, niet de datum waarop de nota is opgemaakt.

Wat moet ik invullen bij ‘hoeveelheid tabletten of medicijn’?

Bij de hoeveelheid tabletten of medicijn vult u in hoeveel capsules/tabletten/injecties etc. u heeft afgehaald. Dus niet hoeveel verpakkingen u heeft afgehaald.

Wat is het Z-Indexnummer?

Het Z-Indexnummer is een 8-cijferig nummer dat op uw kwitantie staat. Het Z-Indexnummer begint meestal met het cijfer 1. Ieder medicijn heeft zijn eigen Z-Indexnummer.

Aan welke eisen moet mijn nota voldoen?

De foto van uw nota moet scherp zijn en de tekst moet goed leesbaar zijn. Daarnaast mag u nota geen fotokopie zijn en moet de nota afgedrukt zijn op briefpapier van de apotheek. Op de nota moet te zien zijn voor wie de nota is, om welk medicijn het gaat, wat de afleverdatum is en om hoeveel stuks het gaat.

Ik ben de kwitantie kwijt. Mag ik ook een ander betalingsbewijs insturen?

Nee, wij verwerken alleen originele kwitanties. U mag geen foto uploaden van een pinbon/betalingsherinnering/overzicht van de zorgverzekering/bankafschrift. Als u de kwitantie kwijt bent, kun u altijd aan uw apotheek vragen om de kwitantie opnieuw te printen.

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.