Algemene informatie

U heeft Adempas® 0.5 of 1mg verkregen via de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Dosering 0.5 en 1mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof RIOCIGUAT

Vergoeding

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Adempas® 0.5 en 1mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag de patiënt declareren bij TBR Nederland.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Adempas® 0.5 en 1mg online of per post declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Per 31 mei 2023 kunnen ook pediatrische patiënten met PAH jonger dan 18 jaar en een lichaamsgewicht ≥ 50 kg met WHO Functional Class (FC) II tot III in combinatie met endothelinereceptorantagonisten, gebruik maken van deze TerugBetaalRegeling.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

De sluitingsdatum van deze TerugBetaalRegeling is nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.