Algemene informatie

U heeft Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie verkregen via de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut komt u tegemoet door de kosten van de Eigen Bijdrage volledig te vergoeden en heeft TBR gevraagd om dit uit te voeren. 

Dosering 125 mg / 5 ml
Vorm Poeder voor orale suspensie
Werkzame stof FENETICILLINE (ALS FENETICILLINEKALIUM)

Vergoeding

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 augustus 2020 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. De regeling beperkt zich tot patiënten die op dit medicijn zijn aangewezen voor (functionele) asplenie of recidiverende erysipelas. 

Voor dit medicijn is een Artsenverklaring vereist. Het formulier kan hier worden gedownload of onderstaand bij 'Per post declareren'.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie door middel van de nota(‘s) van de zorgverzekeraar online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Voor dit medicijn is de einddatum van de TerugBetaalRegeling nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 


TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.