Algemene informatie

U heeft Cholestagel® 625mg verkregen via de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Dosering 625mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof COLESEVELAM

Vergoeding

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Cholestagel® 625mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag de patiënt declareren bij TBR Nederland.

Voor dit medicijn is een Artsenverklaring vereist. Het formulier kanhier worden gedownload of onderstaand bij 'Per post declareren'.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Cholestagel® 625mg online of per post declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

De sluitingsdatum van deze TerugBetaalRegeling is nog niet vastgesteld. Nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 kunnen alleen nog per post worden ingediend, door de apotheker of de patiënt.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 


TBR Nederland
Antwoordnummer 1140
1180 VD Amstelveen 

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.