Algemene informatie

U heeft ELVANSE® 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg of 70 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de bijbetaling te vergoeden aan de patiënt. 

Dosering 20, 30, 40, 50, 60 en 70mg
Vorm Capsules
Werkzame stof LISDEXAMFETAMINE

Vergoeding

Voorwaarden

Sinds 1 augustus 2019 verzorgt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van ELVANSE.

De TerugBetaalRegeling van ELVANSE® beperkt zich tot: 
- Kinderen van 6 jaar en ouder waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) wanneer de respons op eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch onvoldoende wordt beschouwd.
- Volwassenen van 18 jaar en ouder waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) met reeds bestaande symptomen van ADHD in de kindertijd.

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor ELVANSE® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag de patiënt declareren bij TBR Nederland.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor ELVANSE®  20, 30, 40, 50, 60 en/of 70mg online declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

De sluitingsdatum van deze TerugBetaalRegeling is nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 

VV-MEDMAT-96615, January 2024

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.