Algemene informatie

U heeft Forxiga® 10mg of Xigduo® 5mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen via de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel nog niet als monotherapie of in deze specifieke combinatiebehandeling. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt. 

Dosering Forxiga® 10mg en Xigduo® 5mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof DAPAGLIFLOZINE en DAPAGLIFLOZINE MET METFORMINE

Vergoeding

Voorwaarden

Vanaf heden geldt de TerugBetaalRegeling voor alle volwassenen (18 jaar en ouder) met Diabetes Mellitus type 2 die aangewezen zijn op Forxiga® 10mg of Xigduo® 5mg die buiten de huidige vergoedingsvoorwaarden* vallen.

In tegenstelling tot de eerdere regeling is, vanwege de nieuwe voorwaarden, een artsenverklaring niet meer noodzakelijk.

* Forxiga® en Xigduo® worden op dit moment vergoed in combinatie met metformine en/of een SU-derivaat.

* Forxiga® 10 mg wordt vergoed voor patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie, ongeacht de aanwezigheid van diabetes type 2.

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® 10mg of Xigduo® 5mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

U kunt alleen nota’s indienen met een uitgiftedatum vanaf 1-7-2019. Nota’s met een uitgiftedatum voor 1-7-2019 kunt u niet indienen bij TBR Nederland.

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        

Online Account aanmaken (Patiënt) Online Account aanmaken (Apotheek)


Per post declareren

Patiënten kunnen de declaraties online of per post indienen. Declaraties per post worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

NL-7117 EXP 31/5/22
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.