Algemene informatie

Vanaf 1 september 2021 is er een reguliere vergoeding door de zorgverzekeraar voor het gebruik van Forxiga®(dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.        

Met deze vergoeding komt de TerugBetaalRegeling (TBR) van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met diabetes en zeer hoog risico op hart- en vaatziekten per 1 september 2021 te vervallen. Voor patiënten die NIET onder deze nieuwe vergoedingsvoorwaarden vallen zal over 6 maanden een besluit genomen worden over de voortzetting en uitvoering van de huidige TBR en blijft de huidige TBR van toepassing.

Onder zeer hoog risico op hart- en vaatziekte wordt verstaan:
•   eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of
•   chronische nierschade met
− eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol/l); of
− eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol)  

Sinds 1 november 2021 wordt tevens de groep patiënten met diabetes mellitus type 2 en chronische nierschade met een eGFR tussen 30 en 44 ml/min per 1,73m2 en geen albuminurie, volledig vergoed.  

(NL-8239 exp.date 08/11/23)

Klikhier voor het complete vergoedingsoverzicht van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg. 

Klik hier voor de digitale vergoedingswijzer van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg. 

Dosering Forxiga® 10mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof DAPAGLIFLOZINE

Vergoeding

Voorwaarden

Declaraties van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met diabetes en zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, met een uitgifte datum tussen 1 juli 2019 en 1 september 2021, kunnen nog worden ingediend bij TBR Nederland tot en met 31 december 2021. Uitgiften vanaf 1 september 2021 worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

U kunt alleen nota's voor patiënten met diabetes en zeer hoog riscio op hart- en vaatziekten, met een uitgiftedatum vanaf 1 juli 2019  tot 1 september 2021 declareren. Nota's met een uitgiftedatum tussen deze 2 data kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021.

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        

Online Account aanmaken (Patiënt) Online Account aanmaken (Apotheek)


Per post declareren

Patiënten kunnen de declaraties online of per post indienen. Declaraties per post worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

NL-7752. Exp date 31-8-2023
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.