Algemene informatie

U heeft Intuniv® 1, 2, 3 of 4mg verkregen via de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Dosering 1, 2, 3 en 4mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof GUANFACINE

Vergoeding

Voorwaarden

De TerugBetaalRegeling van Intuniv® beperkt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud waarbij dit middel geindiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Intuniv® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Intuniv® 1, 2, 3 of 4mg online declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

De sluitingsdatum van deze TerugBetaalRegeling is nog niet vastgesteld. 

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 

VV-MEDMAT-95850, november 2023

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.