Algemene informatie

U heeft Kesimpta® injvlst 50mg/ml pen 0,4ml verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut komt u tegemoet om de kosten van de bijbetaling te vergoeden en heeft TBR gevraagd om dit uit te voeren. 

Dosering 50mg
Vorm Oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Werkzame stof OFATUMUMAB

Vergoeding

Voorwaarden

De maximale Eigen Bijdrage in Nederland is in 2023 en 2024 €250,- per patiënt per jaar. De Eigen Bijdrage van dit medicijn ligt echter hoger, namelijk €319,23 per spuit. Hiervan wordt dus maximaal €250,- bij de patiënt in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. De kosten boven de €250,- worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit betekent dus ook dat bij meerdere uitgiften de totale kosten van boven de €250,- worden vergoed door de zorgverzekeraar.

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Kesimpta® injvlst 50mg/ml pen 0,4ml door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt volledig vergoed via TBR Nederland.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Kesimpta® injvlst 50mg/ml pen 0,4ml declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Uitgiften vanaf 1 oktober 2023 bij TBR Nederland ingediend worden. Voor dit medicijn is de einddatum van de TerugBetaalRegeling nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 


TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.