Algemene informatie

U heeft ONTOZRY® (12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg, 150mg) verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut komt u tegemoet om de kosten van de bijbetaling te vergoeden en heeft TBR gevraagd om dit uit te voeren. ONTOZRY® 200mg wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Dosering ONTOZRY® (12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg, 150mg)
Vorm Tabletten
Werkzame stof CENOBAMATE

Vergoeding

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor ONTOZRY® (12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg, 150mg) door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland.      

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor ONTOZRY® (12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg, 150mg) declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Voor dit medicijn is de einddatum van de TerugBetaalRegeling nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen hun vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren         Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen per post declareren en ontvangen dan binnen 15 werkdagen hun vergoeding.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 


TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

Bekijk uw medicijnkosten

Controleer snel de Eigen Bijdrage die u voor uw medicijn moet betalen

Check Medicijnkosten

Patiënten kunnen alleen de betaalde Eigen Bijdrage declareren, niet het Eigen Risico

Kies uw medicijn

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.