Algemene informatie

U heeft Zeposia® (0,23mg+0,46mg en 0,92mg) verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut komt u tegemoet om de kosten van de bijbetaling te vergoeden en heeft TBR gevraagd om dit uit te voeren. 

Dosering Zeposia® (0,23mg+0,46mg en 0,92mg)
Vorm Capsule
Werkzame stof OZANIMOD

Vergoeding

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Zeposia® (0,23mg+0,46mg en 0,92mg) door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland.                                            

Voor dit medicijn is geen Artsenverklaring vereist. Het declaratieformulier kan hier worden gedownload of onderstaand bij 'Per post declareren'.  

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Zeposia® (0,23mg+0,46mg en 0,92mg) declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen de Eigen Bijdrage voor dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Declaraties kunnen tot en met 3 maanden na ontvangst van de nota van de zorgverzekeraar worden ingediend bij TBR Nederland. Voor dit medicijn is de einddatum van de TerugBetaalRegeling nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen de declaraties online of per post indienen. Declaraties per post worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Antwoordnummer 1177 
1180 VD Amstelveen 

2084-NL-2100034
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.