Uitbreiding TerugBetaalRegeling Acecort®

9 maart 2022

Uitbreiding TerugBetaalRegeling Acecort®

Recent zijn van Acecort® ook een 2 en 3 mg tablet geregistreerd. Deze sterktes worden net als de 1 mg tablet niet volledig door de zorgverzekeraar vergoedt. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Acecort® 1, 2 en/of 3 mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Acecort® 1, 2 en/of 3 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Acecort®

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.