Nieuwe TerugBetaalRegeling Acecort® en Fludrace®

1 juni 2020

Nieuwe TerugBetaalRegeling Acecort® en Fludrace®Nieuwe TerugBetaalRegeling Acecort® en Fludrace®

De zorgverzekeraar vergoedt Acecort® 1mg of Fludrace® 62.5mcg niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Acecort® 1mg of Fludrace® 62.5mcg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 juni 2020 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Acecort® 1mg of Fludrace® 62.5mcg online of per post declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de Medicijn pagina van Acecort®
Voor meer informatie kijk op de Medicijn pagina van Fludrace®

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.