Nieuwe TerugBetaalRegeling Broxil®

30 juli 2020

Nieuwe TerugBetaalRegeling Broxil®

De zorgverzekeraar vergoedt Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 augustus 2020 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. De regeling beperkt zicht tot patiënten die op dit medicijn zijn aangewezen voor (functionele) asplenie of recidiverende erysipelas. Om in aanmerking te komen is een door de specialist ingevulde artsenverklaring vereist.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de Medicijn pagina van Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie.

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.