TerugBetaalRegeling Acecort®

27 februari 2023

TerugBetaalRegeling Acecort®

De zorgverzekeraar vergoedt Acecort® 1, 2 en 3 mg vanaf 1 maart 2023 volledig. De TerugBetaalRegeling zal daarom komen te vervallen.

Voorwaarden

Dit betekent dat uitgiftenover de periode tot 1 maart 2023 nog tot en met 31 augustus 2023 kunnen worden ingediend. Daarna (per 1 september 2023) zullen er geen declaraties meer in behandeling kunnen worden genomen.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Acecort® 1, 2 en 3 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Acecort®

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.