TerugBetaalRegeling Adhesa®

8 september 2023

TerugBetaalRegeling Adhesa®

De zorgverzekeraar vergoedt Adhesa® 5 mg niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Adhesa® 5 mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 oktober 2023 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Adhesa® 5 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Adhesa® 5 mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.