TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met diabetes gedeeltelijk gestopt

22 september 2021

TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met diabetes gedeeltelijk gestopt

Vanaf 1 september 2021 is er een reguliere vergoeding door de zorgverzekeraar voor het gebruik van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Met deze vergoeding komt de TerugBetaalRegeling (TBR) van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met diabetes en zeer hoog risico op hart- en vaatziekten per 1 september 2021 te vervallen. Voor patiënten die NIET onder deze nieuwe vergoedingsvoorwaarden vallen zal over 6 maanden een besluit genomen worden over de voortzetting en uitvoering van de huidige TBR en blijft de huidige TBR van toepassing.

Onder zeer hoog risico wordt verstaan:

  • eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of
  • chronische nierschade met

− eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR > 3 mg/mmol/l); of

− eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR > 30 mg/mmol) 

Voorwaarden

Declaraties  van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met diabetes en zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, met een uitgifte datum tussen 1 juli 2019 en 1 september 2021, kunnen nog worden ingediend bij TBR Nederland tot en met 31 december 2021.

Wie kan declareren

Patiënten of hun verzorger kunnen de eigen bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn ook namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online.

https://www.terugbetaalregeling.nl/nl/overzicht-medicijnen/forxiga%c2%ae-diabetes/

NL-7744 EXP 31/08/22

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.