TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg - Chronische Nierschade

11 augustus 2021

TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg - Chronische Nierschade

De zorgverzekeraar vergoedt Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van chronische nierschade op dit moment nog niet. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de volledige kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg door de apotheek aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 5 augustus 2021 volledig vergoed. 

Wie kan declareren

Apothekers kunnen dit medicijn  namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online. patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.