TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor symptomatisch chronisch hartfalen met een behouden ejectiefractie (HFpEF)

27 februari 2023

TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor symptomatisch chronisch hartfalen met een behouden ejectiefractie (HFpEF)

De zorgverzekeraar vergoedt Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van HFpEF (LVEF >40%) op dit moment nog niet. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de volledige kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die voor Forixga® (dapagliflozine) 10 mg door de apotheek aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 13 februari 2023 volledig vergoed. 

Wie kan declareren?

Apothekers kunnen dit medicijn  namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online. patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Forxiga ® 10mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.