TerugBetaalRegeling Jardiance® - Chronische Nierschade

20 juli 2023

TerugBetaalRegeling Jardiance® - Chronische Nierschade

TerugBetaalRegeling Jardiance® (empagliflozine)10 mg voor patiënten chronische nierschade zonder diabetes type 2 (DM2). 

Jardiance® (empagliflozine) heeft een uitbreiding van de indicatie gekregen voor chronische nierschade.   

De zorgverzekeraar vergoedt Jardiance (empagliflozine) 10 mg reeds voor chronische nierschade patiënten mét DM2. Voor chronische nierschade patiënten zónder DM2 wordt Jardiance (empagliflozine) op dit moment nog niet regulier vergoed. De fabrikant heeft daarom besloten om de volledige kosten terug te betalen via TBR Nederland.

Voorwaarden

Met de volgende stappen zorgt u ervoor dat patiënten gebruik kunnen maken van de terugbetaalregeling:

  • De apotheek controleert of de patiënt in aanmerking komt voor reguliere vergoeding.
  • Is dat niet zo? Dan controleert de apotheek of de patiënt aan de volgende criteria voldoet:
    • Chronische nierschade patient zonder DM2
    • Er is een recept aanwezig
    • Dosering Jardiance (empagliflozine) 10 mg

Declareren door de apotheek of patiënt is mogelijk wanneer het recept na 24 juli 2023 is voorgeschreven.

Wie kan declareren

Apothekers, patiënten of hun verzorger kunnen de kosten voor Jardiance (empagliflozine) 10 mg voor de behandeling van chronische nierschade zonder DM2 online of per post declareren. Dit kan het snelst online.

Voor meer informatie kijk op de medicijnpagina van Jardiance (empagliflozine) 10 mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.