TerugBetaalRegeling Kesimpta®

3 november 2023

TerugBetaalRegeling Kesimpta®

De zorgverzekeraar vergoedt Kesimpta® injvlst 50mg/ml pen 0,4ml niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Kesimpta® injvlst 50mg/ml pen 0,4ml door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 oktober 2023 volledig vergoed met een maximum van €250,- per patiënt per jaar. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Kesimpta® injvlst 50mg/ml pen 0,4ml online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Kesimpta® injvlst 50mg/ml pen 0,4ml

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.