TerugBetaalRegeling Ontozry® 12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg en 150 mg

24 maart 2022

TerugBetaalRegeling Ontozry® 12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg en 150 mg

De zorgverzekeraar vergoedt ONTOZRY® 12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg en 150 mg niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor ONTOZRY® (12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg, 150mg) door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 april 2022 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. ONTOZRY® 200mg wordt wel volledig vergoed door de zorgverzekeraar, hiervoor geldt dus geen eigen bijdrage.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor ONTOZRY® (12.5mg/25mg, 50 mg, 100 mg, 150mg) online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijnpagina van ONTOZRY®

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.