TerugBetaalRegeling Signifor®

25 mei 2023

TerugBetaalRegeling Signifor®

De zorgverzekeraar vergoedt Signifor® 20mg niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Signifor® 20mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 15-06-2023 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Dit geldt met terugwerkende kracht voor uitgiften vanaf 01-01-2022

Wie kan declareren?

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Signifor® 20mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Signifor® 20mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.