TerugBetaalRegeling Veoza®

1 mei 2024

TerugBetaalRegeling Veoza®

TerugBetaalRegeling VEOZA® (fezolinetant) 45 mg voor de behandeling van matige tot ernstige vasomotorische symptomen (VMS) geassocieerd met de menopauze. Vasomotorische symptomen zijn ook bekend als opvliegers of nachtzweten.

De zorgverzekeraar vergoedt VEOZA® (fezolinetant) 45 mg, een geneesmiddel zonder hormonen voor de behandeling van matige tot ernstige vasomotorische symptomen (VMS) geassocieerd met de menopauze op dit moment nog niet. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd éénmalig de volledige kosten, product- en uitgiftekosten, te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

Patiënten kunnen éénmalig gebruik maken van deze TerugBetaalRegeling.

Dit geeft namelijk zowel patiënten als artsen de gelegenheid om te beoordelen of behandeling met VEOZA® geschikt is voor de individuele patiënt bij het behandelen van matige tot ernstige vasomotorische symptomen (VMS) gerelateerd aan de menopauze. Na een maand behandeling kunnen patiënten en artsen gezamenlijk beslissen of ze willen doorgaan met de behandeling, waarbij rekening kan worden gehouden met de effectiviteit, tolerantie en de kosten.

Mocht de regeling worden beëindigd, dan zult u hier tijdig over geïnformeerd worden.

 

Wie kan declareren

Apothekers kunnen dit medicijn namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online.

Of de patiënt kan zelf via www.terugbetaalregeling.nl een digitale declaratie indienen.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Veoza® 45mg

MAT-NL-VEO-2024-00047

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.