Herstart TerugBetaalRegeling Plenadren®

12 augustus 2019

Herstart TerugBetaalRegeling Plenadren®

De zorgverzekeraar vergoedt Plenadren® 5mg en 20mg niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Plenadren® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 12 augustus 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Het gaat hier om declaraties die vanaf 1 april 2019 door de apotheek bij u zijn afgeleverd.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Plenadren® 5mg en 20mg online of per post declareren. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Plenadren®

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.