Verlenging TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg en Xigduo (dapagliflozine & metformine HCI) 5 mg

17 februari 2022

Verlenging TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg en Xigduo (dapagliflozine & metformine HCI)  5 mg

De TerugBetaalRegeling (TBR) van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg en Xigduo (dapagliflozine & metformine HCI) 5 mg wordt verlengd voor patiënten met diabetes type 2 ZONDER zeer hoog risico op hart- en vaatziekten én die buiten de reeds bestaande vergoeding voor diabetes type 2 vallen (de combinatie met metformine en/of SU). De einddatum van de TerugBetaalRegeling voor deze groep patiënten is nog niet vastgesteld.

Diabetes type 2 patiënten MET een zeer hoog risico op hart,- en vaatziekten vallen onder de reguliere vergoeding van de zorgverzekering. Onder zeer hoog risico wordt verstaan:

  • eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of
  • chronische nierschade met

       - eGFR 30-44 ml/min/1,73 m2 zonder albuminurie of

       - eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR > 3 mg/mmol/l); of

        - eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR > 30 mg/mmol) 

Wie kan declareren

Patiënten of hun verzorger kunnen de eigen bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg of Xigduo (dapagliflozine & metformine HCI) 5 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn ook namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online.

Voor meer informatie kijk op de medicijnpagina van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg of

kijk op de medicijnpagina van Xigduo (dapagliflozine & metformine HCI) 5 mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.