Vereenvoudigde TerugBetaalRegeling Broxil®

31 december 2020

Vereenvoudigde TerugBetaalRegeling Broxil®

De zorgverzekeraar vergoedt Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De aantoonbaar voor Broxil® poeder voor orale suspensie, aan de zorgverzekeraar, betaalde Eigen Bijdrage kan met uitzondering van de eerste 2 verpakkingen en tot een maximum van € 250,- per patiënt per jaar teruggevraagd worden via TBR Nederland. De regeling geldt vanaf 1 augustus 2020 en uitsluitend vanaf de 3e verpakking.

Voor declaraties die vanaf 1 januari 2021 ingediend worden is de regeling vereenvoudigd om de administratieve last te verlagen. Een artsenverklaring is niet langer noodzakelijk. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Broxil® poeder voor orale suspensie zelf door middel van het gespecificeerde overzicht van de zorgverzekeraar online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de Medicijn pagina van Broxil® 125 mg / 5 ml, poeder voor orale suspensie

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.