Beëindiging TerugBetaalRegeling Forxiga® - Hartfalen

30 juni 2021

Beëindiging TerugBetaalRegeling Forxiga® - Hartfalen

Vanaf 1 juli 2021 is het gebruik van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van hartfalen met gereduceerde ejectiefractie (HFrEF) regulier vergoed via de zorgverzekering. Deze vergoeding voor hartfalen geldt ongeacht de diabetes status van de patiënt. Door deze vergoeding is de terugbetaalregeling voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor hartfalen opgeheven. De producent van dit medicijn vergoedde via TBR Nederland de kosten van de eigen bijdrage voor patiënten met hartfalen van 5 november 2020 tot en met 30 juni 2021.

 

Voorwaarden

De eigen bijdrage die  voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor hartfalen (HFrEF) aantoonbaar door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, werd vanaf 05-11-2020 tot en met 30-6-2021 volledig vergoed. Declaraties met een uitgiftedatum tussen bovengenoemde data kunnen nog worden ingediend tot en met 31 december 2021.

Ter informatie: de terugbetaalregeling voor patiënten met type 2 diabetes zonder hartfalen is nog steeds geopend.

Wie kan declareren

Patiënten of hun verzorger kunnen de eigen bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn ook namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Forxiga® Hartfalen (dapagliflozine) 10 mg

NL-7115 EXP 31/05/22

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.