Update TerugBetaalRegeling Elvanse®

17 maart 2024

Update TerugBetaalRegeling Elvanse®

TBR Nederland brengt u hierbij op de hoogte dat vanaf heden de TerugBetaalRegeling voor Elvanse® 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg en 70 mg is uitgebreid naar volwassenen van 18 jaar en ouder waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) met reeds bestaande symptomen van ADHD in de kindertijd.

Voorwaarden

De TerugBetaalRegeling van Elvanse® beperkt zich nu tot:

- Kinderen van 6 jaar en ouder waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) wanneer de respons op eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch onvoldoende wordt beschouwd.

- Volwassenen van 18 jaar en ouder waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) met reeds bestaande symptomen van ADHD in de kindertijd.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Elvanse® 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg en 70 mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.