Update TerugBetaalRegeling Forxiga® - HFpEF

6 juli 2023

Update TerugBetaalRegeling Forxiga® - HFpEF

TerugBetaalRegeling Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met een LVEF ≥ 40% (HFmrEF & HFpEF) is opgeheven.

Vanaf 1 juli 2023 is het gebruik van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen, ongeacht de ejectiefractie, regulier vergoed via de zorgverzekering. Door deze vergoeding is de TerugBetaalRegeling (TBR) van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met een LVEF ≥ 40% (HFmrEF & HFpEF) opgeheven. De producent van dit medicijn vergoedde via TBR Nederland de kosten van de eigen bijdrage voor patiënten met HFmrEF & HFpEF van 13 februari 2023 tot en met 30 juni 2023.

Declaraties met een uitgiftedatum tussen bovengenoemde data kunnen nog worden ingediend tot en met 1 november 2023.

Ter informatie: de terugbetaalregeling voor patiënten met type 2 diabetes die niet binnen het GVS vallen (dus ZONDER een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten of zonder metformine en/of een SU-derivaat), blijft reeds bestaan.

Twijfelt u of uw patiënt wel of niet in aanmerking komt voor reguliere vergoeding via GVS, bekijk dan Forxiga’s vergoedingsoverzicht of de digitale vergoedingswijzer.

Klik hier voor het complete vergoedingsoverzicht van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg.

Klik hier voor de digitale vergoedingswijzer van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg.

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.