Algemene informatie

De TerugBetaalRegeling (TBR) van Xigduo (dapagliflozine & metformine HCI) 5 mg wordt verlengd voor patiënten met diabetes type 2 ZONDER zeer hoog risico op hart- en vaatziekten én die buiten de reeds bestaande vergoeding voor diabetes type 2 vallen (de combinatie met metformine en/of SU). De einddatum van de TerugBetaalRegeling voor deze groep patiënten is nog niet vastgesteld. 

Diabetes type 2 patiënten MET een zeer hoog risico op hart,- en vaatziekten vallen onder de reguliere vergoeding van de zorgverzekering. Onder zeer hoog risico wordt verstaan:
•   eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of
•   chronische nierschade met
-   eGFR 30-44 ml/min/1,73 m2 zonder albuminurie of
-   eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR > 3 mg/mmol/l); of
-   eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR > 30 mg/mmol)  

 (NL-8749 Prod 02.2022)

Klikhier voor het complete vergoedingsoverzicht van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg/Xigduo 5 mg. 

Klik hier voor de digitale vergoedingswijzer van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg/Xigduo 5 mg. 

Dosering Xigduo® 5mg en Forxiga® 10mg
Vorm Tabletten
Werkzame stof DAPAGLIFLOZINE MET METFORMINE en DAPAGLIFLOZINE

Vergoeding

Voorwaarden

Declaraties van Xigduo® (dapagliflozine & metformine HCI) 5 mg voor patiënten met diabetes type 2 ZONDER zeer hoog risico op hart- en vaatziekten én die buiten de reeds bestaande vergoeding voor diabetes type 2 vallen (de combinatie met metformine en/of SU), met een uitgifte vanaf 1 juli 2019 kunnen worden ingediend bij TBR Nederland.

Declaraties van Xigduo® (dapagliflozine & metformine HCI) 5 mg voor patiënten met diabetes type 2 MET een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, met een uitgiftedatum tussen 1 juli 2019 en 1 september 2021, zijn verlopen en kunnen NIET meer worden ingediend. Uitgiften vanaf 1 september 2021 voor deze groep patiënten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
 

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Xigduo® 5mg of Forxiga® 10mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Van wanneer tot wanneer kan gedeclareerd worden

Declaraties kunnen tot en met 6 maanden na uitgiften door de apotheek worden ingediend bij TBR Nederland. De einddatum van de TerugBetaalRegeling voor deze groep patiënten is nog niet vastgesteld.

Online declareren

Patiënten en apothekers kunnen online declareren en ontvangen dan binnen 5 werkdagen de vergoeding.

Lees de tips voor online declareren

Inloggen & Declareren        Online Account aanmaken

 


Per post declareren

Patiënten kunnen de declaraties online of per post indienen. Declaraties per post worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

Tips voor het declareren via de post 

U kunt het declaratieformulier met bijlagen opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

NL-8749 Prod 02.2022
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.