Aanpassing TerugBetaalRegeling Forxiga® en Xigduo®

6 september 2019

Aanpassing TerugBetaalRegeling Forxiga® en Xigduo®Aanpassing TerugBetaalRegeling Forxiga® en Xigduo®

De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel nog niet als monotherapie of in deze specifieke combinatiebehandeling. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt. 

Voorwaarden

Vanaf heden geldt de TerugBetaalRegeling voor alle volwassenen (18 jaar en ouder) met Diabetes Mellitus type 2 die aangewezen zijn op Forxiga 10 mg of Xigduo 5 mg die buiten de huidige vergoedingsvoorwaarden* vallen.

In tegenstelling tot de eerdere regeling is, vanwege de nieuwe voorwaarden, een artsenverklaring niet meernoodzakelijk.

* Forxiga en Xigduo worden op dit moment vergoed in combinatie met metformine en/of een SU-derivaat. 

Wie kan declareren

  1. Patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® 10mg en Xigduo® 5mg online of per post declareren.
  2. Apothekers kunnen dit medicijn, uitsluitend online, namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de Medicijn pagina van Forxiga® of Xigduo®

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.