Aanpassing TerugBetaalRegeling Lokelma®

19 mei 2021

Aanpassing TerugBetaalRegeling Lokelma®

TBR Nederland brengt u hierbij op de hoogte dat zij vanaf heden een wijziging aanbrengt in een terugbetaalregeling. Het betreft hier het geneesmiddel Lokelma® 5g en 10g.

De zorgverzekeraar vergoedt Lokelma® 5g en 10g, maar niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Dit brengt een aantal veranderingen in de huidige terugbetaalregeling van Lokelma® 5g en 10 g met zich mee:
1. De huidige terugbetaalregeling zal komen te vervallen. Declaraties met een uitgifte van vóór 1 mei 2021 kunnen tot 1 augustus nog worden ingediend.
2. Een nieuwe regeling wordt gestart waarbij declaraties alleen nog door de patiënt kunnen worden ingediend d.m.v een gespecificeerd overzicht van de zorgverzekeraar.

Voorwaarden nieuwe regeling

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Lokelma® 5g en 10g door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf heden volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Lokelma® 5g en 10g online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Lokelma® 5g en 10g.

NL-7220

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.