Terugbetaalregeling Forxiga® - Hartfalen

6 november 2020

Terugbetaalregeling Forxiga® - Hartfalen

De zorgverzekeraar vergoedt Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie op dit moment nog niet. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de volledige kosten van de Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt.

Voorwaarden

De Eigen Bijdrage die voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg door de apotheek aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 05-11-2020 volledig vergoed met een maximum van € 600,- per patiënt per jaar. 

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de Eigen Bijdrage voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn ook namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online.

Meer informatie kunt u vinden op de medicijnpagina Forxiga - Hartfalen.

NL-6119 EXP 31/12/21

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.