Beëndiging TerugBetaalRegeling Forxiga ® - Chronische Nierschade

28 april 2022

Beëndiging TerugBetaalRegeling Forxiga ® - Chronische Nierschade

Vanaf 1 mei 2022 is het gebruik van Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor de behandeling van chronische nierschade (CNS) regulier vergoed via de zorgverzekering. Deze vergoeding voor CNS geldt ongeacht de diabetesstatus van de patiënt. Door deze vergoeding is de terugbetaalregeling voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor chronische nierschade opgeheven. De fabrikant van dit medicijn vergoedde via TBR Nederland de volledige kosten voor patiënten met chronische nierschade van 5 augustus 2021 tot en met 30 april 2022.

 

Voorwaarden

De kosten voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg voor chronische nierschade (CNS) werden vanaf 5 augustus 2021 tot en met 30 april 2022 volledig vergoed via TBR Nederland. Declaraties met een uitgiftedatum tussen bovengenoemde data kunnen nog worden ingediend tot en met 31 augustus 2022.

Ter informatie: de terugbetaalregeling voor patiënten met type 2 diabetes die niet binnen het GVS vallen (dus zonder een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten of zonder metformine en/of een SU-derivaat), bestaat nog steeds.

Wie kan declareren

Uitsluitend patiënten of hun verzorger kunnen de kosten voor Forxiga® (dapagliflozine) 10 mg online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn ook namens de patiënt declareren. Dit kan alleen online.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van Forxiga® chronische nierschade (dapagliflozine) 10 mg. 

NL-9132 prod 04/2022

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.