Beëindiging TerugBetaalRegeling Fragmin®2500

1 december 2021

Beëindiging TerugBetaalRegeling Fragmin®2500

Vanaf 1 januari 2022 stopt de TerugBetaalRegeling van FRAGMIN (dalteparine)2500 INJVLST 12.500IE/ML WWSP 0,2ML. De producent van dit medicijn vergoedde via TBR Nederland de kosten van de eigen bijdrage voor patiënten van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Voorwaarden

De eigen bijdrage die voor FRAGMIN (dalteparine)2500 INJVLST 12.500IE/ML WWSP 0,2ML aantoonbaar door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, werd vanaf 01-01-2021 tot en met 31-12-2021 volledig vergoed via TBR Nederland. Declaraties met een uitgiftedatum in 2021 kunnen nog worden ingediend tot en met 31 maart 2022.

Wie kan declareren

Patiënten of hun verzorger kunnen de eigen bijdrage voor FRAGMIN (dalteparine)2500 INJVLST 12.500IE/ML WWSP 0,2ML online of per post declareren. Dit kan het snelst online. Apothekers kunnen dit medicijn niet namens de patiënt declareren.

Voor meer informatie kijk op de medicijn pagina van FRAGMIN® 2500

PP-FRA-NLD-0239

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.