Please use this search facility to search all content found within the website:

86 resultaten:

Nieuwe TerugBetaalRegeling Veltassa®

Nieuwe TerugBetaalRegeling Veltassa® De zorgverzekeraar vergoedt Veltassa® 8.4g niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen Bijdrage…

Aanpassing TerugBetaalRegeling Forxiga® en Xigduo®

Aanpassing TerugBetaalRegeling Forxiga® en Xigduo® De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel nog niet als monotherapie of in deze specifieke combinatiebehandeling. De producent van dit medicijn…

Nieuwe TerugBetaalRegeling Lokelma®

Nieuwe TerugBetaalRegeling Lokelma® De zorgverzekeraar vergoedt Lokelma® 5g en 10g niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de Eigen…

Herstart TerugBetaalRegeling Plenadren®

Herstart TerugBetaalRegeling Plenadren® De zorgverzekeraar vergoedt Plenadren® 5mg en 20mg niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van…

Nieuwe TerugBetaalRegeling Elvanse®

Nieuwe TerugBetaalRegeling Elvanse® De zorgverzekeraar vergoedt Elvanse® 20,30,50 en 70mg niet volledig. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten…

Betaalbaar houden van medicijnen

Betaalbaar houden van medicijnen De factuur voor de Eigen bijdrage zal, vanaf 2019, automatisch doorgestuurd worden door de apotheker naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal vervolgens…

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.